הנהלה

נתב שיחות שש שנתי – 04-6301065

מנשה לוי – מנהל שש שנתי  – שלוחה 1  בתפריט הראשי                                 

נאווה טלמון  – סגנית מנהל ואחראית מערכת וכ"א –  שלוחה 1 בתפריט "מעיין" (הקש 7)

דורית יוגב – סגנית מנהל פדגוגיה – שלוחה 2 בתפריט " מעיין" (הקש 7)

 

IMG_6218