צוותי חינוך

דוא"ל

טלפון

כיתה

שם ומשפחה

[email protected]052-5610743רכז י'עמית גבעוני
[email protected]050-2422089י' 1שקד מוסקוביץ
[email protected]054-7992400י' 2שרית כהן
[email protected]054-5915831י' 3אלה כץ
[email protected]052-8777850י' 4רותה נורמן
[email protected]054-2300627י' 5ורדה לבנון
[email protected]052-4673528י' 6אילן ג'רזינה
[email protected]052-5660824י' 7יונתן גולדפוס
 
[email protected]050-8292056רכזת י"אאסתי שפט
[email protected]052-8704330י"א 1נועם שיק
[email protected]052-8732714י"א 2מאיה אלון
[email protected]054-4895725י"א 3אסנת ארז
[email protected]050-8566785י"א 4אינה שניידר
[email protected]050-6417614י"א 5גדי מרלא
[email protected]050-7788217י"א 6ג'קי מוהר
[email protected]050-8351073י"א 7שרית טל
 
[email protected]054-4666847רכזת י"באורלי בירגר- פליר
[email protected]050-7946046י"ב 1אורית בסר
[email protected]050-9534411י"ב 2עדת פרידריך
[email protected]054-5511122י"ב 3נירה גורן – צ'יבוטרו
[email protected]050-6467771י"ב 4גיא יסעור
[email protected]054-6221080י"ב 5שרון בר-נטע
[email protected]050-7952117י"ב 6רביב כוכבי