בחינת בית בתנ"ך – להגשה עד 30/4/17

להורדת קובץ בחינת הבית – לחץ כאן

ניתן להוריד את הקובץ, להקליד את התשובות ולהגיש אותו מודפס עד ל-30/4/17

יש לשים לב להנחיות בראש טופס הבחינה!!!