מידע בנושא כללי העסקת נוער בחופשת הקיץ

חופשת הקיץ בפתח ובני נוער רבים עתידים לחפש עבודה.

על עבודתם של בני הנוער חלים דיני העבודה, כפי שהם חלים על עבודתם של העובדים הבוגרים במשק.

בחלק מהזכויות מוענקות הגנות מיוחדות לבני הנוער, ובחלק אחר ניתנות לבני הנוער זכויות מותאמות, המביאות בחשבון את היכולות המוגבלות שלהם בשוק העבודה.

 

להלן דגשים חשובים בהעסקת נוער:

1.  חל איסור מוחלט להעסיק נער מתחת לגיל 18 ללא אישור רפואי (המעיד על
כשירותו לעבודה). לפי פירסומי שירות התעסוקה, משרד הכלכלה נמצא בעיצומו של
מהלך חקיקה לביטול פנקס עבודה לנוער ועד לסיום הליך החקיקה – אישור רפואי
וצילום תעודת הזהות
של הנער העובד או הוריו אצל המעסיק יחשבו כחלופה לפנקס

העבודה, עבור מפקחי משרד הכלכלה.

2. חל איסור להעסיק נער בעבודה פיזית ו/או מסוכנת שאינה מותאמת ליכולתו.

3.  חל איסור להעסיק נער מעל 8 שעות עבודה ביום, אחרי השעה 22:00 ובסופי שבוע.

4.  משרד הכלכלה הגביר את האכיפה, והחמיר את הענישה על עבירות חוק תעסוקת
נוער ועל אי מתן טופס הודעה לעובד.