הרשמה מקוונת לבחינות בגרות מועד קיץ תשע"ח / 2018- סיום ההרשמה ב- 25/12/17

תלמידי י"א- י"ב שימו לב – 

הרשמה זו מיועדת רק לתלמידים המעוניינים לגשת שוב לבחינה שכבר ניגשו אליה בעבר

לצורך שיפור ציון (הציון הגבוה הוא זה שיירשם להם) או תלמידים שלא ניגשו בעבר לבחינה

אליה ניגשה כל קבוצת הלימוד שלהם, ומעוניינים להשלימה, צריכים להירשם באופן אישי.

 

לטופס הרשמה לתלמידי י"א – י"ב  – לחץ כאן