לוקרים בשכירות החל מתשע"ח – הסבר

ברצוננו להסביר את הרציונל שעמד מאחורי הכנסת לוקרים בשכירות למבני ביה"ס:
בי"ס מעיין שחר הוא ביה"ס היחיד בארץ שרכש במשך שנים (מאז הקמתו) את הלוקרים עבור התלמידים.
בעקבות הגידול המסיבי במספר התלמידים, בשנים האחרונות ביה"ס נאלץ לרכוש מדי שנה כ- 30 לוקרים.
רכישת הלוקרים הפכה לנטל כבד מאוד על תקציב ביה"ס שלא גדל ואף הצטמצם בשנים האחרונות.
בנוסף לכך, הלוקרים הישנים, שהם הרוב הגדול של הלוקרים שהיו בביה"ס, היו חלודים בצורה מסוכנת וחלקם התפרקו באופן שלא ניתן לתיקון. על אף מאמצינו מדי שנה לתקן, לצבוע ולתחזק את הלוקרים בצורה טובה, ההתפוררות של הלוקרים הישנים לא אפשרה המשך תחזוקתם באופן משביע רצון.
עלות כל תא לוקר קצת פחות מ- 300 ש"ח בקניה וכמובן שלא ניתן לקנות רק תא אחד בודד. עלות רכישת לוקרים חדשים לכל תלמידי ביה"ס היא כ- 300,000 ש"ח. ביה"ס והמועצה אינם מסוגלים לעמוד בסדר גודל של סכום מסוג זה ולכן הוחלט לצאת למהלך שמקובל בכל בתי הספר בארץ.
החברה שנבחרה (שדרכה גם רכשנו במשך שנים את הלוקרים), חברת לוקר אמבין, היא חברה עם מסורת טובה, קבלנו עליה המלצות מבתי ספר ששכרו דרכה את הלוקרים ויש לנו נסיון טוב איתם. חשוב לציין כי אין לביה"ס שום רווח כספי.
הצלחנו להוריד את עלות שכירת הלוקר ל- 115 ש"ח. בנוסף לכך יש לשלם סכום של 25 ש"ח פקדון למנעול. אין חובה להשתמש במנעול שלהם, אבל בסוף השנה כשמרוקנים את הלוקר – יש לנעול אותו עם המנעול שלהם על מנת שבתום השימוש (ברגע שמחליטים שלא רוצים יותר לוקר או כשמסיימים את ביה"ס) יוחזר הפקדון.
בהתייחס לשאלות שהועלו בפורום:
חשוב להדגיש כי אין כל קשר בין תשלומי ההורים לשכירת הלוקרים כפי שמקובל ברוב בתי הספר בארץ.
החברה פתחה בטעות את האפשרות לרכישת לוקרים בשלושה מבני הכיתות שבהם הותקנו הלוקרים. שמנו לב לטעות לאחר שנעשו כבר מספר רכישות ולכן מתחמים אלו נשארו פתוחים. 
ביום ראשון 13.8.17 ייפתחו שלושת המתחמים הנוספים (של מבנים שעברו שיפוץ פנימי מסיבי).
חשוב לציין כי מדי שנה יש לבחור מחדש את הלוקר שרוצים, כך תהיה אפשרות לבחור לוקר במיקום אחר.
שימו לב כי במכתב שנשלח אליכם, כתוב מה לעשות במקרה שנגמרו הלוקרים. יש להכניס את הפרטים והחברה תדאג להוסיף עמודות לוקרים בהתאם.
לגבי הנושא הכלכלי שהועלה: כפי שבוודאי ידוע לכם היטב, לא קרה מעולם כי תלמיד במעיין שחר נפגע בגלל קושי כלכלי! החברה תעמיד לרשות ביה"ס לוקרים ללא תשלום לתלמידים שידם אינם משגת (כמובן שיש לפנות בבקשה ליועצות ולהנהלת ביה"ס).
אנו יכולים להציע לילדיכם לחלוק לוקר עם תלמיד נוסף על מנת להפחית את העלות באופן משמעותי וכמובן, זכות כל משפחה לבחור אם ברצונה לשכור לוקר או לא. 
אנחנו מאחלים שנת לימודים מוצלחת לכל ילדי "מעיין שחר".
בברכה,
יפעת אנדרסון
מנהלנית "מעיין שחר"