5%  – ציון מסכם תשע"ז
5%ציון בחינה 1 תשע"ח
10% – ציון בחינה 2
15% – ציון בחינה 3
20% – ציון בחינה 4
30% – ציון בחינת מתכונת
15% – ציון תלמידות

 

 

בהצלחה לכולם

צוות אזרחות