בחינת הבגרות בתנ"ך –

פרקי הלימוד ומבנה הבחינה + קישורים חשובים

 

לאתר הקראת פרקי התנ"ך – לחץ כאן

לאתר הסיכומים של עמוס אוזר – לחץ כאן

 

להלן רשימת כל פרקי התנ"ך שעליכם ללמוד למתכונת ולבחינת הבגרות.
בנוסף, בראש כל יחידה מופיעות ההוראות מתוך בחינת הבגרות לגבי מבנה הבחינה והבחירה בכל פרק.

 

פרק ראשון – היסטוריוגרפיה ונבואה –
ענה על שתיים מן השאלות 1-3 – לכל שאלה — 28 נקודות
בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א — חובה (12 נקודות) ועל שניים מן הסעיפים ב-ד (לכל סעיף — 8 נקודות)

מלכים א':
י' 1 -13 – ביקור מלכת שבא את שלמה המלך.
י"א 13-1, 43-26 – הסיבה הדתית לפילוג – חטאיו הדתיים של שלמה (עבודה זרה בעקבות נשותיו) ; נבואת אחיה השילוני.
י"ב – הסיבה הריאלית לפילוג – עול המיסים וחוסר נכונותו של רחבעם להקל על שבטי הצפון, ביסוס ממלכת ישראל (הצפונית) ע"י ירבעם (העמקת ההפרדה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה) שנת 928 לפנה"ס.
ט"ז 33-23 – מלכות עמרי ואחאב. חיוב ושלילה במלכות עמרי.
י"ז – סיפורי אליהו – הבצורת בעקבות חטאי אחאב והעם ושלושת הניסים שקורים לאליהו.
י"ח – סיפורי אליהו – מבחן האמונה בכרמל, המאבק בין נביאי הבעל לאליהו, היחסים בין נביא ומלך.
י"ט – סיפורי אליהו – בריחת אליהו להר חורב, התגלות אלוהים לאליהו, פיטורי אליהו ומינוי אלישע.                               כ"א – פרשת כרם נבות, משפט השקר שמנהלת איזבל, העונשים על אחאב ושושלתו.

 

מלכים ב':
ט"ו 1 – 31 – חוסר יציבות שלטונית בישראל לעומת יציבות שלטונית ביהודה.
י"ז – חורבן וגלות ממלכת ישראל בידי אשור (722 לפנה"ס) . הסיבה הריאלית לחורבן, הסיבה הדתית לחורבן, מי הם השומרונים ("גרי אריות") ומה חטאם עפ"י פרק זה.
י"ח, י"ט 35 – 37 – "מסע סנחריב" (701 לפנה"ס). כיבוש ממלכת יהודה בידי אשור, הצלת
ירושלים והצלת הממלכה כולה.
כ"א – חטאי מנשה, ועונש החורבן של ממלכת יהודה שיבוא כתוצאה מחטאים אלה.
השוואה לדברי הימים ב': ל"ג 20-1 – סיפור מלכות מנשה בגרסה שונה. מה ההבדלים?
כ"ב – רפורמת ריכוז הפולחן בירושלים ע"י המלך יאשיהו: מציאת הספר בבית המקדש,
נבואת חולדה. (622 לפנה"ס)
כ"ג 1 -14, 25 – 30 – ביצוע "רפורמת ריכוז הפולחן" (שבירת במות מצבות וכד'), מות יאשיהו.
דברים: י"ב 12-1, ט"ז 22-21 – חוק ריכוז הפולחן כפי שמופיע בספר דברים.
כ"ד 20-8 – גלות יהויכין (597 לפנה"ס) הגליית האליטה של יהודה לבבל בעקבות מרד
בבבלים.
כ"ה – חורבן ירושלים ובית המקדש, גלות בבל ( 586 לפנה"ס) התאריך העברי של ארבעת הצומות שנקבעו בעקבות המסופר בפרק. סיום הפרק ומשמעותו

נבואה:
עמוס (מומלץ לשלב את הלמידה עם מלכ"ב ט"ו + י"ז):
א' 1- 2 – פרטים על עמוס ועל התקופה בה ניבא
ד' 1 – 11:
1 – 3 – חטאי נשות שומרון העשירות (פרות הבשן) והעונש שיבוא עליהן (ועל העם)
4 – 5 – דברי תוכחה של הנביא על שהעם מעדיף פולחן (העלאת קורבנות) ולא מוסר.
6 – 11 – הפורענויות (עונשים) שהביא ה' על העם לא החזירו אותו למוטב.

ה' 21 – 27 – ה' מתעב את הפולחן ושואף לקיום משפט צדק.

 

ישעיה (מומלץ לשלב את הלמידה עם מלכ"ב י"ח):
פרק א':
2 – 9 – תיאור החורבן וההרס ביהודה בעקבות מסע סנחריב מלך אשור.
10 – 20 – המוסר חשוב מהפולחן בעבודת ה'.
21 – 23 – קינה על השחיתות בירושלים "איכה הייתה לזונה קריה נאמנה".
24 – 31 – הבטחה לשינויי המצב לטובה.

ב' 1 -4 – חזון אחרית הימים, הכרת כל הגויים (עמים) בגדולתו של ה', שלושת השלבים בדרך
לשלום עולמי.

ירמיה (מומלץ לשלב את הלמידה עם סוף ימי ממלכת יהודה):
א' 1 – 3 – פרטים על ירמיה ועל התקופה בה ניבא.
ז' 1 – 24 – הנבואה על עתיד בית המקדש בירושלים, קיום בית המקדש תלויי בהתנהגות העם.
כ"ה 1 – 14 – נבואת 70 השנה.

 

פרק שני – נושאי חובה
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 ( לכל שאלה — 8 נקודות) –
(***ארבעת הנושאים להלן יופיעו כולם במבחן לפי המספור הבא)

4. חוק
דברים ו' 4 – 15 – קריאת שמע – הצהרת נאמנות מוחלטת של עם ישראל באלוהיו.
דברים כ"ד 10 – 22 – אוסף חוקים העוסקים בעזרה לשכבות החלשות.
דברים ט"ו 1- 12 – חוק שמיטת חובות בשנה השביעית.
תקנת הפרוזבול – תקנה מאוחרת שמטרתה לעקוף את חוק שמיטת החובות ולחייב את הלווה
להחזיר את החוב ע"י בית הדין.
דברים כ' – חוקי מלחמה. "מלחמת חובה" ו"מלחמת רשות", מי משוחרר במלחמת רשות? מהו
חוק החרם ועל מי חל? מה דינם של עצי פרי ועצי סרק במלחמה?

 

5. חכמה
איוב א' – ב' – (סיפור המסגרת) המחלוקת בין אלוהים לשטן בנושא צדיקותו של איוב, והעמדתו
במבחן אמונה קשה ואכזרי.
מ"ב – (סיום סיפור המסגרת) – אחריתו המבורכת של איוב.

קהלת א' – "הֲבֵ֤ל הֲבָלִים֙ אָמַ֣ר קֹהֶ֔לֶת הֲבֵ֥ל הֲבָלִ֖ים הַכֹּ֥ל הָֽבֶל ׃
1 – 2 – פתיחה, יחוס המגילה לשלמה המלך.
3 – 11 – המחזוריות בטבע ובהיסטוריה האנושית.
12 – 18 – אין טעם לחקור את העולם, ואין טעם לרכוש חכמה.

6. נביאי אמת ונביאי שקר
דברים י"ח 9 – 22 – חוק הנביא.
ירמיה כ"ח- העימות בין ירמיה (נביא אמת) לבין חנניה (נביא שקר) בשאלה האם לצאת למרד כנגד בבל או לא.
ירמיה כ"ג 25 – 32. איך מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר?
ירמיה כ' – גורלו המר של ירמיה כנביא ה': סובל פיזית ונפשית.

 

7. התגובות לחורבן
יחזקאל י"ח 1 – 20 – שינויי תפיסת הגמול, מ"גמול לדורות" ל"גמול אישי" והשפעת שינויי זה על הגולים.
עזרא א' 1 – 6 – הצהרת כורש (538 לפנה"ס): הגולים בבבל יכולים לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש.
ישעיה מ' 1 – 11 – חששות הגולים מפני השיבה לארץ ודברי העידוד של ישעיה.
עזרא ד' 1 – 7 – המחלוקת סביב השאלה: מי יבנה את בית המקדש?
חגי א' – בניית בית המקדש תשפר את מצבו הכלכלי הקשה של העם.

 

פרק שלישי – נושא הרחבה
ענה על אחת מן השאלות 8-9( 8 נקודות)- אנחנו עונים רק על שאלה 9

9. תגובות לחורבן
יחזקאל ל"ז – נבואת נחמה – "חזון העצמות היבשות" – תחיית המתים והשיבה לארץ.
איכה ה' – קינה (=שיר אבל וצער) על חורבן ירושלים – פירוט מצוקת / חרפת תושבי ירושלים.
תהילים קל"ז – שבועת הגולים בבבל לא לשכוח את ירושלים, הבקשה לנקמה בבבל.

 

פרק רביעי – קטע שלא נלמד
ענה על שאלה 10 — חובה ועל שתיים מן השאלות 11-13( לכל שאלה — 4 נקודות).