תלמידים /  בוגרים שעדיין מעוניינים להירשם בהרשמה מאוחרת לבחינות אלו,

מתבקשים לשלוח מייל לאורית משי לכתובת – [email protected]

                                            לקבלת הנחיות נוספות

 

לוח תאריכים ושעות לפי שאלונים