Menu

הורים ותלמידים שלום!!

1. לקראת סיום שנת הלימודים, התלמידים צריכים לפנות את הלוקר שלהם ולהשאיר אותו ריק ונעול במנעול של חברת
לוקר אמבין.

2. דמי הפיקדון על המנעול (למי שאכן יבצע את סעיף 1) יועברו לשנה הבאה.
3. תלמיד שאינו מתכוון לשכור לוקר בשנת הלימודים הבאה, יכול להתקשר לחברת לוקר אמבין במהלך החופש הגדול
כדי לקבל את דמי הפקדון על המנעול בהעברה בנקאית,
לאחר שהחברה תוודא שאכן המנעול הושאר.
4. לידיעתכם, הצלחנו להפחית את מחיר השכירות באופן משמעותי ועלות שנתית לשכירת לוקר תהיה 95 ש"ח.
5. שימו לב – האפשרות לשכור לוקר לשנת הלימודים תשע"ט תפתח רק באמצע אוגוסט. הודעה על כך תשלח אליכם.

 

חופשה נעימה לכולם!

הגדרות כלליות כניסה למערכת