הצהרת בריאות תשע"ט –

להדפיס למלא ולהעביר בהקדם למחנך/ת הכיתה