לצפייה במידע והנחיות בנושא תשלומי הורים לתשע"ט

וכן מידע והנחיות בנוגע להגשת בקשה למלגת סיוע במימון התשלומים

– לחץ כאן