שלום רב!!
על פי הוראה ברורה וחד משמעית של משרד החינוך, שהועברה אלינו ע"י מועצה אזורית עמק חפר, חל איסור מוחלט לתלמידים לעלות על הסעה שלא לבתיהם.
להלן ציטוט מההנחיה: "בהתאם לחוזר מנכ"ל מחובתה של כל רשות להביא את תלמידיה אל מוסדות החינוך ובתום יום הלימודים להחזירם לביתםהחזרה היא אל בית התלמיד בלבד".
לתשומת לבכם, אין לנו מקום לפרשנות בנושא זה ולכן תלמיד שמבקש לנסוע לבית חברו, לחוג או לכל מקום אחר –אינו יכול לעשות זאת תוך שימוש בהסעות של ביה"ס.       תלמיד / הורה שמעוניין באישור חריג צריך לפנות למנהלת אגף החינוך במועצה ולקבל ממנה אישור בכתב.
ההסעות של החינוך המיוחד מיועדות אך ורק לתלמידי החינוך המיוחד.
הסעות אלו  אינן משמשות כהסעות כלליות של ביה"ס. גם אם יש מקום – אין אישור !!!
תלמיד שצריך לצאת מביה"ס בשעה מוקדמת יעשה זאת בעזרת הוריו בלבד.
ההסעות הרגילות, כפי שהן מופיעות גם בלוח ההסעות בכניסה לביה"ס, הן ההסעות היחידות בהן כלל תלמידי ביה"ס יכולים לנסוע. גם בהסעות אלו – תלמיד שנוסע בשעה שאינה שעת ההסעות שלו יעלה באישור המחנך על בסיס מקום פנוי בלבד.
שנה טובה ובטוחה לכולם!