ריכוז מידע וטפסים הנוגעים לפתיחת שנה"ל תשע"ט ומידע נוסף להורים

לידיעת ההורים –

את ההודעות בנוגע לפתיחת השנה, כמו גם מידע נוסף הנוגע להתנהלות ביה"ס,   ניתן למצוא בדף "מידע וטפסים להורים"

(בסדרת העיגולים בצבע קרם מתחת ללוח ההודעות) –

לצפייה לחץ כאן