Menu

לידיעת ההורים –

את ההודעות בנוגע לפתיחת השנה, כמו גם מידע נוסף הנוגע להתנהלות ביה"ס,   ניתן למצוא בדף "מידע וטפסים להורים"

(בסדרת העיגולים בצבע קרם מתחת ללוח ההודעות) –

לצפייה לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת