מיצ"ב מדעים – מיקוד החומר וחומרי הכנה

סיכום החומר למיצ"ב

מבחן מס' 1

מחוון למבחן מס' 1

מבחן מס' 2

מחוון למבחן מס' 2