הנהלת מעיין-שחרמנהל ביה"ס השש שנתי – ניר נין-נון

מנהלת חטיבת הביניים "שחר" – סיגלית אוהבי

סגנית מנהל חט"ע  "מעיין" – אורלי בירגר- פליר

סגנית מנהלת חט"ב – ריחנית לוי

יועצת ראשית חט"ע – בשמת ליבנה

יועצת ראשית חט"ב – טובה פריד

מנהלנית שש שנתית – יפעת אנדרסון

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת